DENVER TURİZM LTD.

Vize kolay, kolay vize, izmir vize, vize izmir

Text Box: Gelin size yol gösterelim, doğru limanlara güvenle ulaşın

                  ALMANYA VİZESİ

 

VİZE İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Almanya'ya ilk kez seyahat edecek olan kişiler veya vizesini son 5 yıldan daha önce almış olan kişiler ya da turistik amaçlı vize başvurusu yapacak olan kişiler, konsolosluğa şahsen başvuru yapmak zorundadır. Ancak bu kişilerin başvuru dosyaları tarafımızca profesyonel bir şekilde hazırlanır ve gereken danışmanlık hizmetleri sağlanır.

İŞ SEYAHATLERİ

1-İşverenler İçin Gerekli Belgeler

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport,

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf,

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır),

· Almanya'daki firmadan davetiye (Almanya'dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizin elinizde diğerinin ise konsolosluk vize departmanında olması gerekmektedir),

· Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak yazılmış, seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe,

· Şirket imza sirküleri (Orijinal ve bir adet fotokopi),

· Şirket vergi levhası (Orijinal (veya noter tastikli sureti ) ve bir adet fotokopi),

· Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli, Orijinal ve bir adet fotokopi),

· Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Orijiinal ve bir adet fotokopisi),

· Şirket Banka Hesabı,

· Seyahat edecek kişiye ait tapular, araç ruhsatı (varsa),

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası (tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

 

2- Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler

 

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport,

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf,

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır)

· Almanya'daki firmadan davetiye (Almanya'dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizin elinizde diğerinin ise konsolosluk vize departmanında olması gerekmektedir),

· Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak yazılmış, seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe,

· Şirket İmza Sirküleri (Orijinal ve bir adet fotokopi),

· Şirket Vergi Levhası (Orijinal (veya noter tastikli sureti) ve bir adet fotokopi),

· Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli, Orjinal ve bir adet fotokopi ),

· Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Orijinal ve bir adet fotokopisi),

· Ssk işe giriş bildirgesi (Orijinal ve bir adet fotokopii ),

· Son 4 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı),

· SSK Prim Dökümü (SSk’dan orijinal çıktı alınacak ),

· Şirket Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Yazısı ,

· Şahsi Banka Hesap Cüzdanı (Varsa),

· Seyahat edecek kişiye ait tapular, araç ruhsatı (varsa),

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası ( tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

 

3- Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler 

 

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport,

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf,

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır),

· Davetiye veya otel rezervasyonu,

· Uçak rezervasyonu,

· Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi,

· Almanya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış, seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe,

· Seyahat edecek kişi 18 Yaşını doldurmamış ise, anne ve babadan seyahat izni için muvafakatname (Noterden Orijinal),

· Ailenin gelir beyanı (Ailenin işveren veya çalışan statüsüne göre yukarıda belirtilen belgeler temin edilecektir),

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası ( tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

 

4- Emekliler İçin Gerekli Belgeler

 

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport,

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf,

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır),

· Davetiye veya Otel Rezervasyonu,

· Uçak Rezervasyonu,

· Almanya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış, seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe,

· Emekli Cüzdanı Orjinali ve Fotokopisi,

· Sağlık Karnesi ve Fotokopisi,

· Gayrimenkul (Ev, arsa ) tapuları (orijinal),

· Banka Hesap Cüzdanı,

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası ( tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

 

       TURİSTİK SEYAHATLER

1-İşverenler İçin Gerekli Belgeler

 

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport,

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf,

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır),

· Uçak Rezervasyonu,

· Almanya'da yaşayan kişi veya kişiler tarafından gönderilmiş davetiye veya davetiye yoksa konfirme edilmiş otel rezervasyonu (Almanya'dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizin elinizde diğerinin ise konsolosluk vize departmanında olması gerekmektedir),

· Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak yazılmış, seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe,

· Şirket imza sirküleri (Orijinal ve bir adet fotokopi),

· Şirket vergi levhası (Orijinal (veya noter tastikli sureti ) ve bir adet fotokopi),

· Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli, Orijinal ve bir adet fotokopi),

· Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Orijiinal ve bir adet fotokopisi),

· Şirket Banka Hesabı,

· Seyahat edecek kişiye ait tapular, araç ruhsatı (varsa),

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası (tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

 

2- Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler

 

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport,

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf,

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır)

· Uçak Rezervasyonu,

· Almanya'da yaşayan kişi veya kişiler tarafından gönderilmiş davetiye veya davetiye yoksa konfirme edilmiş otel rezervasyonu (Almanya'dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizin elinizde diğerinin ise konsolosluk vize departmanında olması gerekmektedir),

· Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak yazılmış, şirketteki görevinizi, izin tarihlerinizi ve vize talebinizi belirten dilekçe,

· Şirket İmza Sirküleri (Orijinal ve bir adet fotokopi),

· Şirket Vergi Levhası (Orijinal (veya noter tastikli sureti ) ve bir adet fotokopi),

· Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli, orijinal ve bir adet fotokopi),

· Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Orijinal ve bir adet fotokopisi),

· SSK işe giriş bildirgesi (Orijinal ve bir adet fotokopi),

· Son 4 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı),

· SSK Prim Dökümü (SSK'dan orijinal çıktı alınacak),

· Şahsi banka hesap cüzdanı,

· Seyahat edecek kişiye ait tapular, araç ruhsatı (varsa),

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası (tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

 

3- Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler 

 

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır)

· Davetiye veya otel rezervasyonu 

· Uçak Rezervasyonu

· Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi

· Almanya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış , seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe

· Seyahat edecek kişi 18 Yaşını doldurmamış ise, anne ve babadan seyahat izni için muvafakatname (Noterden orijinal )

· Ailenin gelir beyanı (Ailenin işveren veya çalışan statüsüne göre yukarıda belirtilen belgeler temin edilecektir),

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası ( tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

 

4- Emekliler İçin Gerekli Belgeler

 

· Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport,

· 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biyometrik fotograf,

· Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır),

· Davetiye veya otel rezervasyonu,

· Uçak rezervasyonu,

· Almanya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış, seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe,

· Emekli Cüzdanı Orjinali ve Fotokopisi,

· Sağlık Karnesi ve Fotokopisi,

· Seyahat edecek kişiye ait tapular, araç ruhsatı (varsa),

· Banka Hesap Cüzdanı,

· Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro teminalı seyahat sağlık sigortası ( tarafımızdan yapılmaktadır),

· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden).

DENVER TURİZM LTD.

KONSOLOS TERCÜME

Vali Kazım Dirik Cad. Gayret Han

No:4 K: 5, D: 503

Pasaport - İZMİR 35210

 

Not: Büromuz, İngiltere vize başvuru merkezi olan WorldBridge ofisi ile aynı binadadır. Gayret Han, SSK Genel Müdürlüğü bitişiğinde ve Topçu Restoran’ın karşısındadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ:

Tel:                    +90 (232) 425-2328

Gsm:                 +90 (549) 740-2165

Fax:                   +90 (232) 425-2388

E-posta:          info@vizekolay.com

Ana Sayfa

       * Vize Formları

       * Tercüme Hizmetleri

       * Almanya Vizesi

       * Yunanistan Vizesi

       * ABD Vizesi

       * Romanya Vizesi

 

©2009 Bu web sayfası Denver Ltd’ye aittir. İzinsiz kopyalanması yasaktır.

 

Bu web sitesi tüm web browserlar tarafından görüntülenebilir: